FORMÅL OG KRITERIER FOR OPHOLD

Musikkens Hus på Fanø er en selvejende institutions med det formål ”… at drive et arbejdssted på Fanø for udøvende kunstnere indenfor musikken til skabelse og udvikling af deres kunst, herunder også gerne gennem offentlig fremvisning af projekter på arbejdsstedet.”

”Formålet realiseres ved, at den selvejende institution mod betaling stiller huset til rådighed for de udøvende kunstnere, der måtte søge om det, og som med deres aktiviteter på arbejdsstedet lever op til formålet for Musikkens Hus.”

Derfor henledes opmærksomheden på at feltet ”Uddybende bemærkninger” under fanen ”Booking” udfyldes med oplysninger vedr. opholdets kunstneriske karakter. Beskrives det ønskede ophold alene med et rekreativt formål (ferieophold), må vi henvise til andre udlejningsmuligheder (se evt. nederst under ”Booking”).