Husorden for Musikkens Hus
1. Huset bedes behandlet omsorgsfuldt og afleveres ved afrejsen som du ønsker at forefinde det.
2. Gå ikke ind i huset med olie eller snavs på skoene. Tag hellere skoene af og pas også på evt. snavsede husdyr.
3. For at undgå at forstoppe kloaksystemet må bleer, vat o.l. aldrig skylles ud i toilettet.
4. Telte, autocampere, eller campingvogne er ikke tilladt på grunden
5. Af hensyn til naboer henstilles det, at vinduer og døre i videst muligt omfang holdes lukket når der spilles musik.
6. Ved afrejse skal opvaskemaskinen være tømt
7. Tænk på den næste gæst og husk at rengøre huset forinden afrejse
8. Hvis du ikke selv vil gøre rent kan rengøring bestilles samtidig med at du foretager reservation af huset.
9. Hvis du glemmer nogle ejendele ved afrejsen, bedes du rette henvendelse til os. Glemte sager opbevares op til 1 måned.
10. Malerierne på væggen er venligst udlånt af Fanø Kunstmuseum det henstilles at værkerne ikke berøres.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen